Đóng trần thạch cao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 20 Block A1, Block A2, Block B và Block C

Đóng trần thạch cao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 20 Block A1, Block A2, Block B và Block C

Hotline 0902 16 10 87