Ốp gạch WC từ tầng 5 đến tầng 20 Block A1, Block A2, Block B và Block C.

Ốp gạch WC từ tầng 5 đến tầng 20 Block A1, Block A2, Block B và Block C.

Hotline 0902 16 10 87