Archives

Avatar Thủ Đức được đổi tên từ dự án Cienco 585 Trường Thọ Thành Phố Thủ Đức

Avatar Thủ Đức được đổi tên từ dự án Cienco 585 Trường Thọ Là Một Dự Án Bất Động Sản Được Xây Dựng Bởi Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 585 (CIENCO 585) Tại Thành Phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư Hưng Thịnh có uy tín hay không?…

Hotline 0902 16 10 87