1 Phòng Ngủ – 1 WC

1 Phòng Ngủ – 1 WC

Diện tích: 49.30 m² – 52.54 m²


Block A: 14, 15, 21, 22

Block B – C: 01, 16, 17

Hotline 0902 16 10 87