3 Phòng Ngủ – 2 WC (Block B – C)

3 Phòng Ngủ – 2 WC (Block B – C)

Diện tích: 87.52 m²


Block B – C: 10

Hotline 0902 16 10 87