Thành phố Thủ Đức sẽ là đô thị loại 1

Thành phố Thủ Đức sẽ là đô thị loại 1

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu lập đề án đánh giá đô thị để được công nhận Thành phố phía Đông (tức thành phố Thủ Đức) là đô thị loại 1.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong về tình hình triển khai công tác xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM.

Ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo: đề án “Hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM” ngoài việc triển khai, cụ thể hóa ý tưởng phương án quy hoạch đạt giải từ cuộc thi tuyển quốc tế, cần phải nghiên cứu tổng thể trên tất cả các lĩnh vực (phát triển kinh tế – xã hội, phát triển hạ tầng dịch vụ, nguồn lực – phương án tài chính thực hiện…).

Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành; đồng thời, lấy ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Đại học quốc gia TP, Đại học Fulbright Việt Nam và các chuyên gia có kinh nghiệm trong nước, quốc tế.

Từ đó, tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh đề án, trình Ban chỉ đạo xem xét thông qua trong tháng 8/2020. Kinh phí thực hiện đề án là sử dụng từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Chủ tịch UBND TP đã giao Sở Xây dựng khẩn trương nghiên cứu tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị Thành Phố phía Đông song hành với Chương trình phát triển đô thị TP đến năm 2025. Việc thực hiện các nội dung này phải đồng bộ với việc lập đề án đánh giá đô thị để được công nhận TP phía Đông là đô thị loại 1. Kinh phí thực hiện cũng được sử dụng từ nguồn xã hội hóa.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Quy định tạm thời về quản lý đất đai, quy hoạch và đầu tư xây dựng cho Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.

Sau đó lấy ý kiến UBND các quận 2, quận 9 và Thủ Đức để tập hợp, hoàn chỉnh quy định tạm thời, trình Ban chỉ đạo xem xét thông qua trong tháng 10/2020.

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng ý thực hiện chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM trên cơ sở sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

Việc thành lập thành phố Thủ Đức theo định hướng hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao là phù hợp với chủ trương chung về phát triển kinh tế số, phát huy năng lực, đổi mới, sáng tạo.

Trong quá trình xây dựng đề án, TPHCM cần lưu ý về quy hoạch chung, nên tổ chức lấy ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn công nghệ, tài chính, bất động sản hàng đầu thế giới về định hướng xây dựng thành phố Thủ Đức. Việc này nhằm tìm hiểu các nhu cầu đầu tư, yêu cầu về cơ sở hạ tầng… để có thể tích hợp vào quy hoạch, định hướng chung của thành phố.

Để thu hút đầu tư vào thành phố Thủ Đức, Phó Thủ tướng yêu cầu TPHCM cần làm rõ các điểm nhấn, điểm khác biệt của thành phố mới, không chỉ so sánh với các thành phố trong nước, mà còn đối với các trung tâm tài chính, công nghệ trong khu vực Châu Á.

Nguồn : Báo Dân Trí 

Hotline 0902 16 10 87